tręšiamasis produktas

tręšiamasis produktas
tręšiamasis produktas statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Dirvožemio gerinimo medžiaga, augalų augimo stimuliatorius, augalų augimo reguliatorius, tręšiamasis šalutinis produktas. Prie tręšiamųjų produktų priskiriamos ir auginimo terpės. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429528&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. fertilizer product ryšiai: susijęs terminasdirvožemio gerinimo medžiaga susijęs terminasauginimo terpė susijęs terminasaugalų augimo stimuliatorius susijęs terminastręšiamasis šalutinis produktas susijęs terminastrąšos šaltinis Lietuvos Respublikos tiekiamų rinkai trąšų įstatymas (Žin., 2012, Nr. 82-4262)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • tręšiamasis šalutinis produktas — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Maisto pramonėje, deginimo įmonėse, pramoniniu būdu gaminant biodegalus susidarantis šalutinis produktas, tiekiamas rinkai kaip trąša. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • fertilizer product — tręšiamasis produktas statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Dirvožemio gerinimo medžiaga, augalų augimo stimuliatorius, augalų augimo reguliatorius, tręšiamasis šalutinis produktas. Prie tręšiamųjų produktų priskiriamos ir auginimo …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Angaben des Düngers — trąšų žymenys statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Naudotojui skirta informacija, kuri pateikiama ženklinant trąšas ir tręšiamuosius produktus: produkto pavadinimas, produkto sudėtis, gamintojo pavadinimas, prekės ženklas,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • trąšų žymenys — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Naudotojui skirta informacija, kuri pateikiama ženklinant trąšas ir tręšiamuosius produktus: produkto pavadinimas, produkto sudėtis, gamintojo pavadinimas, prekės ženklas, tinkamumo naudoti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Begleitdokument des Düngers oder Düngerproduktes — trąšų ar tręšiamojo produkto lydimasis dokumentas statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Lygiavertis trąšų žymenims ant pakuotės (fasuotės) įrodomasis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie tiekiamas rinkai palaidas trąšas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • trąšų ar tręšiamojo produkto lydimasis dokumentas — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Lygiavertis trąšų žymenims ant pakuotės (fasuotės) įrodomasis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie tiekiamas rinkai palaidas trąšas ar tręšiamąjį produktą. atitikmenys: vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Datenanbieter für Düngerregister — Trąšų registro duomenų teikėjas statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Trąšų tiekėjas rinkai, pateikiantis Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų trąšų ir tręšiamųjų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Trąšų registro duomenų teikėjas — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Trąšų tiekėjas rinkai, pateikiantis Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamų trąšų ir tręšiamųjų produktų registravimo apraše… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Düngerproduktion — trąšų gamyba statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Mechaniniai, cheminiai, terminiai, fizikiniai ar biologiniai procesai, kurių metu gaunami produktai tiekiami rinkai kaip trąšos ar tręšiamieji produktai. atitikmenys: vok.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • trąšų gamyba — statusas Aprobuotas sritis augalininkystė apibrėžtis Mechaniniai, cheminiai, terminiai, fizikiniai ar biologiniai procesai, kurių metu gaunami produktai tiekiami rinkai kaip trąšos ar tręšiamieji produktai. atitikmenys: vok. Düngerproduktion… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”